Γεια σου Αμέρικα (ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ)


Ένα ταξιδάκι θα πάμε σήμερα.
Προορισμός
ΑΜΕΡΙΚΗ!!
Έτος :
1907!!!

Μόλις ... 100 χρόνια πίσω ο προπάππος μου δούλευε στην Αμερική στα έργα αποπεράτωσης του σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας. Η φωτογραφία από μόνη της είναι μια ιστορία. Αυτό που την κάνει μοναδική είναι η επιστολή στο πίσω μέρος της.
Θα αποδώσω την αυθεντική γραφή και όπου χρειαστεί θα κάνω επεξηγήσεις.

"Βέαλζ βιλ τη 6 Δεκεμβρίου 1907
Αγαπητή μου σύζυγος σε ασπάζομαι εις Κουμέϊκα ( Κουμέϊκα Σάμου ).
Λάβε αυτήν την φωτογραφίαν ως ενθύμισην.
Μας φωτογράφισε η κουμπανία (εταιρία) εν καιρώ εργασίας.
Είμεθα Γρικοί (Έλληνες) και Αυστριάκοι Ο πόσης (το αφεντικό - the boss) είναι εκείνος ο μεγαλόσωμος πλησίον του Δημοσθένους.
Εκείνος δε που έχει τον Σταυρόν εις το καπέλο,(δεξιά στη φωτογραφία) είναι ο κουτραταδόρος (κουμανταδόρος;) και επειδή ήταν κομμάτι παράξενος, του εξάναμε την γρούταν του (τον πλακώσαμε στο ξύλο).
Τοιουτοτρόπως (το ίδιο) θα κάμω και του Λάκον ("ταχυδρόμος" - παραγγελιοδόχος του χωριού) άμα φθάσω εδώ (στο χωριό), επειδή του πηγαίνετε τα γράμματα εκεί και κάνει την ξεντάρα σούμα (με τα 60 λεπτά της δραχμής που ήταν η αξία του γραμματόσημου ο Λάκον έπινε σούμα (ρακή)) και με τα γράμματα σφοκά (σκουπίζει) τον κώλον του.
Και άμα θα κάμιτε (κάνετε) γράμμα, να πάτε εις τον Τριαντάφυλλον Καλαμβάκον να δίνετε τα γράμματα, διότι όσα στέλει αυτός έρχουνται.
Μέχρι στιγμής μίαν επιστολήν έχω λάβει. Εκείνην που μου είχατε στείλει στας 22 Σεπτεμβρίου. Ούτε από την μητέρα μου έχω λάβει, ούτε από την αδελφή μου.
Επειδή δεν λαμβάνομε επιστολήν να μην νομίζετε ότι είναι καλύτερον να τις βάζετε επί συστάσει (συστημένες) και είναι δύσκολα να τις λάβομε, αν δε βάλομε την υπογραφήν μας.
Να τις πηγαίνετε στον Καλαμβάκον και θα έρχονται.
Να μην έχουν παράπονο επειδή δεν έστειλα άλλη φωτογραφία. Δεν μας έδωσαν άλλην.
Δώσε ασπασμούς εις την μητέρα μου.
Σας ασπάζομαι, ο σύζυγός σας Σ.Θ.Χ.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Αρχική σελίδα