"Άσπρη ημέρα" Στη Σάμο!!

Πως προέκυψε η φράση:
Το 440 πΧ η Σάμος αποστάτησε από την Αθηναϊκή συμμαχία.
Τότε οι Αθηναίοι με αρχηγούς τον Περικλή Ξανθίππου και τον Σοφοκλή Σοφίλου (τον πασίγνωστο τραγικό ποιητή), εξεστράτευσαν για να καταπνίξουν την αποστασία στο αίμα.
Καθώς πολιορκούσαν την Σάμο, έκτιζαν ένα τείχος για την αποκοπή της πόλης και την εξάντληση της Σάμου με την πείνα. Οι οπλίτες χωρίσθηκαν σε 10 τμήματα.
Κάθε ημέρα τα 9 πολεμούσαν ή φρουρούσαν ή εργάζονταν για το τείχος, ενώ το ένα αναπαυόταν.
Το κάθε τμήμα οριζόταν με κλήρο.
Μάλιστα ο Περικλής είχε 10 κουκιά, ένα λευκό και εννέα μαύρα. Όποιος διοικητής επέλεγε το άσπρο κουκί, αυτός και το τμήμα του αναπαύονταν.
Από αυτό το γεγονός βγήκε η φράση άσπρη ημέρα.
Πηγή:Πλουτάρχου "Περικλής".

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Αρχική σελίδα